Soglasje za elektronska besedila

Soglašam in brezpogojno izjavljam, da izobraževalni Center Ceres d. o. o. lahko obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za prijavo na spletne novice (v nadaljevanju: podatki) za namene pošiljanje e-obvestil, na katere sem se prijavil, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja e-sporočil, za namene pošiljanja ugodnosti, novosti na portalih nasmejana.si in zivljenjenasmehov.si, obveščanje o novostih na področju zavarovanj, nepremičnin, kreditov in leasingov ter investicij, kakor tudi računovodskih storitev, ugodnih izobraževanj, nakupih avtomobilov ali polovil in tudi o vseh stvareh, ki delajo življenje nasmejano; izleti, popotovanja, hrana, oblačila in obutev, nega telesa in duše, izboljšanje odnosov, ohranjanje zdravja, vadbi, itd.

Seznanjen/a sem, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja e-sporočil, s posredovanjem pisne izjave na elektronski naslov info@nasmejana.si. Seznanjen sem, da bo Izobraževalni Center Ceres d. o. o. z mojo odjavo prenehal uporabljati moje osebne podatke za namen pošiljanja e-obvestil.

Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste e-obvestil, poslanih s strani pošiljateljev, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega e-obvestila, ali pa tudi s posredovanjem pisne izjave za odjavo od prejemanja e-obvestil na naslov Izobraževalni Centra Ceres d. o. o., Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Od podjetja Izobraževalni Center Ceres d. o. o. lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja podjetje Izobraževalni Center Ceres d. o. o.  v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter sem seznanjen/a s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni, ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, ki jim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

Izobraževalni Center Ceres d. o. o., Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki ga zastopa Gregor Svet, davčna številka SI92798632, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 6592422000.